หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่คือร้อยละ 90 ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่นิยมปลูก ได้แก่ อ้อย ข้าว ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่ ฯลฯ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด พืชผัก เช่น แตงกวา คะน้า กวางตุ้ง มะเขือถั่วฝักยาว พริก ผักชีต้นหอมบวบ ฯลฯ
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลป่าสะแก และ ตำบลวังศรีราช มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และอยู่ในเขตชลประทานทั้งหมดมีแหล่งน้ำคือ คลองกระเสียวไหลเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลป่าสะแก-วังศรีราช และตำบลหนองโพธิ์
อำเภอหนองหญ้าไซ
 
ภูมิอากาศ
     
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าสะแกและ
ตำบลวังศรีราช มี 3 ฤดูกาล คือ
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลป่าสะแก และ
ตำบลวังศรีราช นับถือศาสนาพุธ
  วัดในตำบลป่าสะแก และตำบลวังศรีราช มีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่
    วัดป่าสะแก
    วัดสระเมืองท้าว
    วัดดอนมะเกลือ
    วัดขวางเวฬุวัน
    วัดโพธิ์ทอง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
ประเพณี
  ประเพณีสรงน้ำพระ/ยกธงสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน
  ประเพณีทำบุญกลางบ้านในเดือน 6 ของทุกปี ประมาณเดือนพฤษภาคม
  ประเพณีตักบาตรเทโว ประมาณเดือนพฤษภาคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ผ้าทอลายโบราณลาวซี - ลาวครั่ง
ภาษาถิ่น
  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง และมีลักษะโดดเด่นของสำเนียงพูดที่เรียกว่า “พูดเหน่อ” และจะพูดภาษาลาวเฉพาะกลุ่ม
 
การศึกษาในตำบล
         
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสะแก จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศรีราช จำนวน 1 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
การคมนาคม
   
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้
  ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข3350(สายท่าช้าง-ด่านช้าง)
  ถนน รพช.สพ. 12001 (หัวนา-ป่าสะแก)
  ถนน รพช.สพ. 12001 (ป่าสะแก-หนองป่าแซง)
  ถนน รพช.สพ. 12005 (วัดไทร-ป่าสะแก)
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ ต่อความเป็นอยู่
ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจของประชากรในตำบลป่าสะแก
และตำบลวังศรีราช ได้แก่ คลองกระเสียวและคลองชลประทาน
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ : 035-471-555 โทรสาร : 035-471-555
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
จำนวนผู้เข้าชม 2,755,763 เริ่มนับ 24 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com