หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่13)พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
(การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
(การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
(การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอปท. [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
(การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
(การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
(การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
(การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
(การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
(การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 (แก้ไข) [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
(การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
(การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)(หมวด6การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ)ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
(การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
(การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน2563 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
(การพัฒนาบุคลากร)การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศฯ [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)(หมวด5การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
(การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)(มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ)ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกฯ [ 7 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
  คู่มือประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ : 035-471-555 โทรสาร : 035-471-555
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
จำนวนผู้เข้าชม 2,683,218 เริ่มนับ 24 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com